Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Xinyue Yuan 21/12/1996 201 78 317 311 24 8 50 82 Bayi
4 Xiaotong Liu 16/02/1990 188 80 312 300 24 8 70 102 Beijing
5 Jingsi Shen 03/05/1989 186 75 305 294 20 0 0 20 Army
6 Junjing Yang 15/05/1989 190 70 308 300 13 5 0 18 Army
8 Chunlei Zeng 03/11/1989 187 67 315 315 24 5 120 149 Beijing
10 Di Yao 15/08/1992 182 65 306 298 0 0 10 10 Tianjin
12 Ruoqi Hui c 04/03/1991 192 78 315 305 13 5 0 18 Jiangsu Volleyball Club
13 Xiaoya Zhang 04/10/1992 189 60 310 300 0 0 8 8 Sichuan
14 Xiangyu Gong 21/04/1997 186 72 313 302 12 8 15 35 Jiangsu
15 Li Lin 05/07/1992 171 65 294 294 24 8 52 84 Fujian
19 Yanhan Liu 19/01/1993 188 75 315 305 0 0 30 30 Bayi
22 Zhan Chen 11/10/1990 180 65 300 295 0 0 0 0 Jiangsu